Manažment spoločnosti STAVKONZULTA spol. s.r.o. má dlhoročné skúsenosti s predajom, montážou ako aj servisom okien a dverí. Vo vedení spoločnosti sú ľuďia, ktorí boli vo významných pozíciách pri "zrode" stavieb.
Kontakt Manažment spoločnosti STAVKONZULTA spol. s.r.o. má dlhoročné skúsenosti výstavbou jako aj s predajom, montážou ako aj servisom okien a dverí. Vo vedení spoločnosti sú ľuďia, ktorí boli vo významných pozíciách pri "zrode" stavieb, ako novostavba Národnej Banky Slovenska, či novostavba Národného divadla Bratislave.
Lepšie služby zabezpečujeme aj ponukou projektovania stavieb a ich zmien, činnosť stavebného dozoru. Samozrejmosťou sú konzultácie s našimi architektami ako súčasť technickej podpory. Stačí dohodnúť konzultácie priamo cez túto web stránku.

STAVKONZULTA spol. s r.o.
Nová Rožňavská 135
SK - 831 04 Bratislava
Tel: +421 948 71 73 71
E-Mail: stavkonzulta@stavkonzulta.sk

Marian Gerši - konateľ a riaditeľ spoločnosti
Tel: +421 911 828 471
E-mail: marian.gersi@stavkonzulta.sk

Ing. Milan Juráška - konateľ a finančný riaditeľ
Tel: +421 903 828 468
E-mail: milan.juraska@stavkonzulta.sk

Ing. Arch. Miroslav Ulbricht - projektant, projektový manažér
Tel: +421 940 856 211
E-mail: miroslav.ulbricht@stavkonzulta.sk