Manažment spoločnosti STAVKONZULTA spol. s.r.o. má dlhoročné skúsenosti s predajom, montážou ako aj servisom okien a dverí. Vo vedení spoločnosti sú ľuďia, ktorí boli vo významných pozíciách pri "zrode" stavieb.
Projekčná činnosť

Zaoberáme sa kompletným spektrom architektonického servisu stavieb a interiérov vo všetkých výkonových fázach od návrhu cez projektovú dokumentáciu (vrátane realizačnej dokumentácie), autorský a stavebný dozor až po spoluprácu s klientom pri dokončovaní diela.

Oblasti projektovej činnosti:

  • rodinné domy
  • občianske budovy pre školstvo, kultúru, administratívu, komerčné a verejné budovy...
  • spracovanie územnoplánovacej dokumentácie