Manažment spoločnosti STAVKONZULTA spol. s.r.o. má dlhoročné skúsenosti s predajom, montážou ako aj servisom okien a dverí. Vo vedení spoločnosti sú ľuďia, ktorí boli vo významných pozíciách pri "zrode" stavieb.
Stavebný dozor Tento dozor je vedený najmä z dôvodov zaistenia stavby podľa projektovej dokumentácie a podľa platných predpisov a noriem. Zmyslom tejto činnosti je zabezpečenie správneho a bezpečného vykonávania prác. Podľa stavebného zákona ide vždy o kontrolné, dozornú činnosť, ktorú vykonáva jednak stavebný úrad v priebehu realizácie a užívania stavby, jednak fyzická osoba, ktorú je povinný pre svoju stavbu zaistiť stavebník, vykonávajúci stavbu svojpomocne, ak sám nespĺňa kvalifikačné požiadavky stavebného zákona.